Pectived Naibackbichet

Analýza podniku v rukou manažeraPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Monika GrasseováTitul je určen pro manažery především veřejné správy, ale i studenty vysokých škol ekonomického a manažerského zaměření. Poskytne jim přehled nejpoužívanějších analytických nástrojů. Dozvíte se: - co je strategické řízení, - jak probíhá správné strategické plánování, - v čem spočívá metoda balanced scorecard a jak ji implementovat, - proč je řízení rizik součástí strategického řízení, - jak pracovat s nástroji vnější strategické analýzy, jako jsou PESTLE analýza, metoda scénářů, metoda delfská, analýza konkurence v odvětví – Porterův model, analýza zainteresovaných stran, participativní metody, panel expertů atd., - kdy a jak využít nástroje vnitřní strategické analýzy, mezi které patří metody pro tvorbu námětů, metody pro analýzu problémů, benchmarking, GAP analýza, analýzy rizik, sebehodnocení výkonnosti organizace, procesní analýza, nákladově výstupové analýzy atd., - čím je charakterizována SWOT analýza a proč funguje jako integrující nástroj. Součástí publikace je CD, kde najdete užitečné softwarové nástroje Katalog rizik i SWOT analýzu, které vám ušetří práci při strategickém plánování. O autorech: Ing. Monika GRASSEOVÁ, Ph.D., nar. 1973, absolventka Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě, od roku 2002 doktorka ve studijním oboru ekonomika a management. V roce 2006 absolvovala odbornou stáž na Naval Postgraduate School, Defense Resources Management Institute, Monterey, USA. V současné době pracuje na Univerzitě obrany v Brně jako odborná asistentka. Specializuje se na problematiku strategického řízení, procesního řízení, řízení podle cílů, analytických nástrojů řízení a metod hodnocení. Garantuje a vede kurzy procesního řízení a auditu pro pracovníky MO ČR. Realizovala kurzy procesního řízení například pro kontrolory Nejvyššího kontrolního úřadu ČR. Ing. David ŘEHÁK, Ph.D., nar. 1978, absolvoval Vysokou vojenskou školu pozemního vojska ve Vyškově, obor ekonomika ochrany životního prostředí. Poté nastoupil k doktorskému studiu v oboru modelování a simulace procesů ochrany vojsk a obyvatelstva ve studijním programu ochrana vojsk a obyvatelstva, které zakončil v roce 2005. V letech 2006 až 2009 pracoval v Ústavu strategických a obranných studií Univerzity obrany v Brně jako odborný asistent, kde vyučoval v kurzu Generálního štábu, kurzu vyšších důstojníků a odborných kurzech. V současnosti působí na Fakultě bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě. Zabývá se problematikou bezpečnostního prostředí, řízení rizik, ochrany obyvatelstva a ochrany životního prostředí. Ing. Radek DUBEC, nar. 1966, vystudoval obor řízení provozu kolové a pásové techniky Vysoké vojenské školy Fakulty tankového vojska. V roce 1997 absolvoval akademický kurz VA Brno v oboru řízení obrany státu, bojové použití vševojskových útvarů. V současné době pracuje na Univerzitě obrany v Brně jako vedoucí skupiny studií obranných procesů, Ústavu strategických a obranných studií. Specializuje se na problematiku strategického řízení, obranného plánování a metod na podporu rozhodování. Vyučuje v kurzu Generálního štábu, kurzu vyšších důstojníků a odborných kurzech. Garantuje (za ÚSOS) a vede kurzy strategického řízení. Byl účastníkem dvou zahraničních misí UNPROFOR a prošel různými funkcemi, kde se zabýval problematikou obranného plánování a krizového řízení. ...celý text


Dopravní podnik hl. Výsledek zkoušky PI UNIPUNE AC v roce 2021. Väina autorov diferencuje von . Druhá ást práce je zamena na teorii a dleité pojmy v oboru finanní analýzy. kurukBP6976 Sensná Zuzana Násilie v médiách a jeho vplyv na deti a mláde 58 3 s. Balanced Scorecard i ízení rizik.


Vrio Analýza

Kupte knihu Analýza podniku v rukou manaera od Monika Grasseová Radek Dubec David ehák na Martinus.cz. Pihláení Registrovat. Analýza podniku v rukou manaera. Associates aplikovaných vědních pracovních míst. Poiadavky na tvorbu a pouívanie ukazovateov v ekonomickej analýze podniku. RTE vstupní vláda. Legální chování jednání manaera a jím ízených útvar a po organizaci jako celek jsou samozejmým rysem v nm se projevuje kompetentnost tohoto manaera. Straeg ický managemenr. Ebooks etina 9788026500322 PDF Získejte knihu Analýza podniku v rukou manaera 33 . vnjí strategické analýzy i kdy a jak vyuít nástroje vnitní strategické analýzy. Izraelský přístav křížovku. Typ úvazku Plný úvazek Pro naeho významného klienta hledáme kolegu na pozici Zástupce manaera kvality POPIS POZICE. Odpočiňte si rým. knihkupectví v kraji Vysoina. Mstská hromadná doprava Lodní doprava Autokola MHD Brno.

Koncepty v biologické laboratorní příručce 6. vydání.


Dětské knihy online Analýza podniku v rukou manažera PDF. Knihy v PDF ke stažení fórum Monika Grasseová.