Pectived Naibackbichet

Autoškola 2019 - Pravidla, značky, testyPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Ondřej WeigelAktualizované vydání pro rok 2019. Učebnice je určena pro žáky autoškol, běžné řidiče i řidiče referentských vozidel, kteří si potřebují zopakovat pravidla provozu na silničních komunikacích, naučit se nové dopravní značky i předpisy a ověřit své odborné znalosti prostřednictvím zkušebních testových otázek. Kniha je doplněna kapitolou o poskytování první pomoci, zásadami bezpečné jízdy a texty z předmětu Ovládání a údržba vozidla. Z obsahu knihy: • bodový systém a sankce za přestupky • úplné znění zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb. • testové otázky používané ve zkušebních testech • ovládání a údržba vozidla (skupina B, B+E, B1) • aktuální zákony a vyhlášky pro všechny řidiče • otázky ke zkoušce z ovládání a údržby vozidla (sk. C, C1, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E) • dopravní značky s komentářem • zásady bezpečné jízdy • zdravotnická příprava s názornými návody pro poskytnutí první pomoci...celý text


Témata výzkumu politických věd. UCONN Zrychlený ošetřovatelský program. Pravidla znaky testy základy bezpené jízdy zkrátka ve co potebujete k hladkému a bezproblémovému absolvování autokoly vetn závrené. Tento produkt patí pod znaku Cpress a v distribuci je pod kódem EAN 24017.


Testy Autoškola 2019

Aktualizované vydání pro rok 2019. Vekeré potebné aktualizace pro rok 2019. Srovnejte ceny pette si recenze najdte podobné produkty a písluenství. Nejlepší sociologie kniha pro UPSC. Online autokola zdarma. Novelizované oficiálne záverené autokola testy na vodiák 2021 poda zmeny zákona od. od 443 Kniha 5. Popis Prodám knihu Autokola 2014 Pravidla znaky testy vyd. Autokola online príprava na vodiák portál obsahujúci projekt dopravnej výchovy najnovie zákony a testy . Ste u vodi? Myslíte si e vás neprekvapí iadna dopravná znaka?. Notre Dame College Fotbalový plán. Mohu učit historii se zákonem. Cpress Autokola 2019 Pravidla znaky testy bodový systém 24017 Aktualizované vydání pro rok 2019. Uebnice je urena pro áky autokol bné idie i idie referentských vozidel kteí si potebují zopakovat pravidla provozu na silniních komunikacích nauit se nové dopravní znaky i pedpisy a ovit své odborné znalosti prostednictvím zkuebních testových.

Pracovní povinnosti veřejného zdraví.


Elektronické knihy epub PDF Autoškola 2019 - Pravidla, značky, testy PDF. Kde jsou e-knihy ke stažení Ondřej Weigel.

Autoškola Pravidla Autoškola Testy Značky Pravidla Silničního Provozu 2019 Kniha Autoškola 2019 Testy Autoškola Značky Autoškola Testy 2019 Dopravní Značky Test