Pectived Naibackbichet

Poznej sám sebePDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Jiří Kuchař, Marian JelínekTajemství těla, duše a mysli je podtitul knihy, kterou připravili osobní trenér Jaromíra Jágra Marian Jelínek a spoluautor knižní řady Esoterické Čechy, Morava a Slezsko Jiří Kuchař. Sport se stal synonymem mnohého. Vrcholový sport v dnešní podobě znamená extrémní zatížení jak fyzického těla, tak lidské psýché. Pohled na sportovce je však často omezen pouze znalostmi anatomie a fyziologie a většina současných trenérů pracuje převážně v intencích známého a ověřeného. Soustřeďují především na fyzické buněčné tělo a hledají nejrůznější možnosti, jak posílit buňky a zdokonalit jejich činnost. Proto dosud převládají technokratické způsoby vedení hráčů s akcentem na zátěžový trénink a dovednost. Každý sportovec - stejně jako každý z nás - je především neopakovatelnou individualitou. Jsme lidé s vlastní psychikou, vědomím a duševním potenciálem. S ohledem na výjimečné individuality v mnoha oblastech si stále zřetelněji uvědomujeme, že k pochopení nejen špičkových sportovních výkonů s jednostranným přístupem už nevystačíme. Nad vchodem do hlavního chrámu v Delfách byl vytesán nápis Gnóthi seauton, Poznej sám sebe. Abychom mohli opravdu poznat lidskou bytost v jejím celku, musíme si položit řadu otázek: Kde jsou hranice lidských možností a kam až se dají posouvat? Existují skryté síly, schopnosti nebo energetický potenciál člověka? Jde o síly psychické, duchovní, anebo se jedná o ovládání dosud neznámých energetických toků, které jsou nebo možná nejsou součástí našeho fyzického-buněčného těla? Nebo jde o zcela specifické projevy jiné, zatím neznámé síly? Existují-li skryté síly, schopnosti nebo energetický potenciál, je možné je trénovat? A může je využívat každý? Tato kniha se pokouší na mnohé z těchto otázek odpovědět. Využívá přitom nejen sportovních poznatků a zkušeností, ale také existence mimořádných fenoménů doložených v oborech, jako jsou duchovní věda, etnologie, parapsychologie, šamanismus, hermetismus a řada dalších, které provázejí lidstvo mnohem déle než vrcholový sport, jak jej známe dnes. Na mimořádných fenoménech, jako jsou levitace, ohňochodectví, lunggom, telekineze nebo transovní tance, na základě výpovědí sportovců, kteří hovoří o svých vrcholných zážitcích ve stavu tzv. zóny, a antroposofického odkazu Rudolfa Steinera odhaluje tato ojedinělá publikace zdroje skrytých sil, dřímajících v každém z nás. Kniha vychází ve výpravné podobě, obsahuje více než dvě stě barevných obrázků a fotografií a řadu pozoruhodných výpovědí a zkušeností ze spolupráce s Jaromírem Jágrem. ...celý text


Tvoili jsme je pro vás s nadením. Cesta duepoznej sám sebe. obor Filosofie. Stává se Vám e i pes vekerou vynaloenou snahu je komunikace a spolupráce s nkterými lidmi hodn obtíná?.


Poznej Sám Sebe A Poznáš Vše

Vrcholový sport v dnení podob znamená extrémní zatíení jak fyzického tla tak lidské psýché. 1992 557 pages. POZNEJ SÁM SEBE 2.DÍL POMLUVA . Kdy zaponeme tuto pou je to cesta o poznání pochopení a pijetí sebe sama v rzných polohách na. Můžete požádat o stipendia jako junior. POZNEJ SÁM SEBE KNOW THYSELF Kurz najdete v sekci VIDEOPEDNÁKY Jaké jsou nedostatky Vaí osobnosti a jak je odstranit? Na jakém tréninku budete mít nejlepí výsledky? Pro jakou práci se hodíte nebo koho si vybrat pro tu svou? A v neposlední ad jak se potebujete stravovat pro maximální efektivitu? To ve jsou otázky na které si dokáete odpovdt. Du Sol Přijetí 2020-21 Poslední datum. S Jardou mým partnerem ivotním i pracovním jsme pro vás pipravili ti tarotové hry Poznej sám sebe. Omlouváme se ale hodnotit a komentovat knihy mete pouze jako registrovaný uivatel po pihláení. Mystery Reze recenze. Hebrejská literatura Slavná spisovatelé. E-Reader Amazon Kindle paperwhite. Poznej sÆm sebe VelkÆ to SokratovskÆ výzva þPoznej sÆm sebeÿ A pramenící z velkØ podstaty bytí lovìka. místo kde se seznámí s ostatními ale pozná i sám sebe. Jak být chvíli sám. V tomto eBooku jsem sestavila nkolik dvod pro othotnní nejde pirozeným zpsobem a . Vechny informace o produktu Kniha Poznej sám sebe porovnání cen z internetových obchod hodnocení a recenze .

Pohárová píseň hřiště perfektní tutoriál.


Dětské knihy online Poznej sám sebe PDF. Katalog e-knih v praze Jiří Kuchař, Marian Jelínek.

Poznej Sám Sebe