Pectived Naibackbichet

Informační válkaPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Karel ŘehkaJak jsou využívány nové informační technologie v novodobých válkách a lokálních konfliktech? Jak byla vedena válka v Perském zálivu, na Balkáně nebo na Krymu? A jakým směrem se bude vedení konfliktů vyvíjet? V historii válek hrály informace pro jejich vedení důležitou roli a lze nalézt bezpočet příkladů využití informací k podpoře válečného úsilí. Nikdy v minulosti neměl člověk tak efektivní nástroje komunikace, nikdy předtím však také nebyl v informačním prostředí tak zranitelný. Informace a působení na ně, jejich prostřednictvím či v jejich prostředí se pro vedení válek a vojenských operací staly rozhodující. Problematika informačního působení ve válce není sama o sobě novým fenoménem. Autor ji zasazuje do širšího rámce vedení války a jeho vývoje. K tomu využívá příklady z historických pramenů a koncepce tří civilizačních vln a čtyř generací moderního válečnictví. Na popisu vývoje prostředí je také naznačen možný charakter války v budoucnosti. Zachycuje informační prostředí, propagandu a její vývoj, strategickou komunikaci, informační operace i válku v kybernetickém prostoru. Vzhledem k aktuálnosti ruského informačního působení vůči České republice a jejím spojencům je pro českého čtenáře v samostatné kapitole podrobněji popsán přístup Ruské federace k vedení informační války. Kniha generála Řehky srozumitelným způsobem vysvětluje vedení války v informačním prostředí a čtenáři pomáhá vytvořit si základní představu o specifikách války v informačním věku. Cílem je přispět ke společenské diskusi a vzdělávání v otázkách bezpečnosti a obrany....celý text


ISSN RESSLER Miroslav. Luká íek Informaní válka o luní les II Dohoda pohoda? 11.01.2021. DÍL DKAZY 2011 válka v Libyi revoluce na Islandu v ecku a panlsku britský europoslanec Farage. A ídit je moné jen takovou spolenost její vtinové reakce jsou po náleitém informaním zpracování pedvídatelné A proto jsou vekerá mainstreamová média ízena globálními neoliberalisty a to i v R. Filmová výroba kurzů v Indii. Informaní válka.


Informační Válka Řehka

Po delím zvaování jsem se rozhodl e se k recenzi pán L. Kongresmani v Pensylvánii odhalili 170 tisíc fale. Obsah knihy Informaní válka. Informaní vda a knihovnictví výkladový slovník eské terminologie z oblasti informaní vdy a knihovnictví. Témaánr války informaní válka informaní prostedí bezpenostní politika Poet stran 218 Cena 223 K Rok vydání 2017 Nakladatelství. Zhruba v tée dob se rozhodly vloit pt a pl milionu do projektu nazvaného Monitoring biodiverzity a ekologických zmn luních les a luk v oblasti soutoku ek Dyje a Moravy. Views 12 486 Presentation 1 Followers 0. Témata Afghánistán . Tradiní soutení velmocí se kvapn posouvá do digitálního svta a práv zde nabírá nejdynamitji na intenzit a rozsahu. Praha MO RAVIS 1999 ro. Piha / Student Dashboard. Kroky návrhu programu. Prague okupace komunisty Praha 1968 Informaní válka operace s cílem zniit nebo ochromit informaní infrastrukturu protivníka. IT vs počítačová věda plat reddit. t led 28 1300 OS Pardubice BUDE Rozhodovat O Rehabilitaci Jiího Wonky Který BYL Násiln Internován NA Psychiatrii.

Nejlepší potravinová města v US Reddit.


PDF knihy zdarma ke stažení Informační válka PDF. Knihy v PDF Karel Řehka.

Hybridní Válka