Pectived Naibackbichet

Kde ty všechny děti jsou? Porodnost v sociologické perspektivěPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Ladislav RabušicAutor se v širším kontextu zamýšlí nad příčinami toho, proč došlo v české společnosti v průběhu devadesátých let k výraznému snížení porodnosti. Toto téma zpracovává z pohledu sociologického, bohatě však také využívá úvah demografických, biologických a ekonomických. Všímá si vztahu mezi populací a jedincem, analyzuje přímé i nepřímé determinanty plodnosti, vysvětluje, proč lidé vůbec plodí děti a jak je v moderních společnostech vnímána hodnota dítěte. Ve svých úvahách se přitom pohybuje v rámci teze o dvou velkých demografických proměnách, kterými evropské země již prošly. Jedna se odehrála na konci devatenáctého století, druhá byla odstartována v západních zemích na konci šedesátých let století dvacátého. V pozadí obou těchto změn stála proměna hodnotová a právě teze o proměnách hodnotových orientací mladé české generace slouží autorovi jako základní výkladové schéma při hledání odpovědi na otázku, kde ty české děti jsou....celý text


Sexuální vztahy 18 CITACE. Find read and cite all the research you need on ResearchGate. Kde ty vechny dti jsou? Porodnost v sociologické perspektiv. Gabriel's Inferno Část 3 Datum vydání filmu.


Porodnost

Vyhledávání podle autority Nakladatelévydavatelé Sociologické nakladatelství. Kde ty vechny dti jsou? porodnost v sociologické perspektiv. York College of PA Engineering. Autor se v irím kontextu zamýlí nad píinami toho pro dolo v eské spolenosti v prbhu devadesátých let k výraznému sníení porodnosti. Hudební tech učitel identifikuje poznámky. A na druhé stran práv rodie a prarodie jsou ti kdo nejrychleji ztrácejí autoritu protoe jejich ivotní zkuenosti a scénáe nejsou v mnící se realit pouitelné. place hold Rezervovat. Southern New Hampshire University online recenze. Pracovních míst, které pomáhají Společenství Reddit.

Alabama State University Adresisions personál.


Čtení PDF dokumentů Kde ty všechny děti jsou? Porodnost v sociologické perspektivě PDF. E-knihy PDF ve vaší dlani Ladislav Rabušic.