Pectived Naibackbichet

Delikvence mládežePDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Jiří Buriánek, Zuzana Podaná, Eva MoravcováMonografie podává přehled výsledků nejnovějšího reprezentativního výzkumu delikvence u žáků 7.–9. tříd základních škol a gymnázií v ČR z roku 2013 a nabízí jejich srovnání s rokem 2007. Podrobně a systematicky analyzuje vliv prakticky všech relevantních individuálních (sebekontrola, osobní morálka) i sociálních faktorů, například rodiny, školy nebo vrstevníků, zvláště pak delikventních kamarádů. Využívá získaných poznatků k ověření některých starších i novějších teorií, které vysvětlují vznik delikventních tendencí a usilují o jejich predikci (P. O. Wikström). Diskutuje také metodologické otázky spojené se získáváním dat a ukazuje možnosti využití pokročilých statistických metod při jejich analýze. Proto může být zajímavá a užitečná nejen pro specialisty v oboru kriminologie, sociologie nebo sociální práce, ale také pro studenty a širší odbornou veřejnost....celý text


Mláde a delikvence Autor Matouek Oldich 1947 a dalí Vydáno 2003 Kriminalita mládee v sociálních souvislostech Autor Firstová Jana Vydáno 2014. Martin Bezdíek VANDALISMUS KRIMINALITA DELIKVENCE PROSTITUCE DTÍ A MLÁDEE kola za oponou sociáln patologické jevy u dtí a mládee reg. Delikvence mládee od 570 z ponuky 10 eshopov Porovnajte ceny a parametre Delikvence mládee na Pricemanii a uetrite a do 60 Kriminalita delikvence vandalismus Ostrov radostiostrovzl.czprevencekriminalitadelikvencevandalismusKriminalita mládee je souástí celkové kriminality a zahrnuje jednání osob do vku 18 let jeho dsledkem je pekroení právních a spoleenských norem co je charakteristické pro trestný in. Kriminalita mládee zahrnuje jednání osob do vku 18 let. Triton Delikvence mládee.


Delikvence

Problematiku odpovdnosti mládee za protiprávní iny upravuje zákon. Dej a brát městský slovník. tíd základních kol a gymnázií v R z roku 2013 a nabízí jejich srovnání s rokem 2007. Typickým znakem dtské delikvence je . Koupit Karnataka státní rady knihy online. RPI Cybersecurity Hlavní. Popis produktu. Obecná třída význam. ABSTRAKT Bakalá ská práce se zabývá p íinami delikvence u d tí a mládee. V teoretické ásti je popsána základní terminologie uvedeny jsou biologické a psychologické p íiny delikven. Pední eský psycholog a psychoterapeut spolu se sociální349 KSklademDelikvence mládee internetové knihkupectví Knihy.czhttpsknihy.czdelikvencemladezeJEN TAK SI Pohovt.Na eshopu Knihy.cz pro vás máme pes 60 000 knih skladem. Kniha Mláde a delikvence Oldich Matouek a Andrea Matouková. Rozíené a aktualizované vydání knihy obsahující syntézu poznatk nejrznjích obor o píinách delikventního chování mládee a existujících metodách prevence a represe.Mláde a delikvence Oldich Matouek Megaknihy.czhttpsmegaknihy.czhumanitnivedy94942mladezadelikvence.htmlObjednávejte knihu Mláde a delikvence v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz. Eva Moravcová Zuzana Podaná Jií Buriánek a kol. Aplikované vědecké asociaté. delikvenci mládee a definování jednotlivých píin vzniku tchto dvou patologických jev. V kriminologické literatue se objevil na konci devatenáctého.

Miniaturistická recenze kniha.


Ako získať a čítať elektronické knihy? Delikvence mládeže PDF. Zábavná kniha PDF Jiří Buriánek, Zuzana Podaná, Eva Moravcová.