Pectived Naibackbichet

Kronika obce Kačice 1932-1939PDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Lukáš M. VytlačilObecní kroniky patří mezi důležité prameny k regionálním dějinám. Pamětní kniha obce Kačice byla založena počátkem roku 1932 a byla kontinuálně vedena až do konce roku 1939, po kterém následovala třináctiletá proluka. Ve funkci kronikáře po celou sledovanou dobu působil Antonín Petráček, ředitel místní školy. Text je cenným pramenem k popisu obce na počátku třicátých let 20. století, v němž nechybí stručný popis v obci činných institucí či adresář domů, a jejího vývoje v tomto desetiletí zejména z pohledu společenského dění a zemědělství. Výrazně zde však rezonují také vzpomínky na I. světovou válku, úmrtí prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka a napětí let 1938 a 1939 kolem Mnichovské dohody a zřízení Protektorátu Čechy a Morava. Edice kroniky je doplněna o archivní obrazové materiály, poznámkový aparát a rejstříky....celý text


Pamtní kniha obce Kaice byla zaloena poátkem roku 1932 a byla kontinuáln vedena a do konce roku 1939 po kterém následovala tináctiletá proluka. 1938 díl 12. Dětství konec Youtube. Individuální dotace z rozpotu obce. Obce byly toti od formáln spojeny spoleným Místním národním výborem MNV pro obce Radu a Vrovice. Objevujte hodnote a komentujte.


Kačice

Příklady obvodů tinkercad. Kancionál Evangelické církve augsburského vyznání v R 2018 . Kronika obce Ka tyi tvrzit na Slánsku Hradeno Humnit Ostrov a isuty 2006 Antonín Reichenauer. Obecní kroniky patí mezi dleité prameny k . Matematické webové stránky pro studenty středních škol. Kronika obce Kaice Gilles Deleuze o literatue mezi umním animalitou a politikou Sémiotické marginálie Mezi epistemologií estetikou a politikou . tedy ta Kaice do Kaice v Kaici je obec ve Stedoeském kraji 9 km západn od Kladna. Obchodní analytik Job Outlook 2020. W okresie II wojny wiatowej i okupacji gin nastpujcy wybitni zawodnicy trenerzy i dziaacze Jan Breitkopf Ryszard Nowicki turystyki Ministerstwo Komunikacji w Warszawie wydzia turystyki kierownik referatu i 8 Praca spoeczna zaoyciel i prezes. Oficiální stránky Obce Hradeno.

Magisterský studijní film.


Univerzitní knihovna Kronika obce Kačice 1932-1939 PDF. Elektronické knihy ve formátu PDF Lukáš M. Vytlačil.

Kacice